Bildbeskrivning saknas
Jonas Helmersson / Försvarsmakten
  • Om oss
  • Vilka är vi?

det här är frivilligförsvaret

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar.

Idag har vi runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna som bedriver verksamhet över hela landet.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Vanliga frågor om frivilliga försvarsorganisationer

Vad är en frivillig försvarsorganisation?

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer. De är ideella föreningar som regeringen genom en förordning har beslutat är särskilt viktiga för arbetet med krisberedskap och totalförsvar. Regeringen har beslutat vilka organisationer som är särskilt viktiga för dessa områden. Det regleras i en särskild förordning.

Frivilliga försvarsorganisationer har funnits i Sverige i mer än 100 år. Deras verksamhet utgår ifrån behoven hos myndigheter, kommuner och landsting vid kriser eller krig. Behoven kan omfatta kompetens inom kommunikation och informationshantering, första hjälpen och krisstöd, transporter, hantering av mat och dryck och mycket mer.

Ungefär 350 000 personer är medlemmar i någon frivillig försvarsorganisation. Medlemmarna finns över hela landet.

Vad gör frivilliga försvarsorganisationer?

De frivilliga försvarsorganisationerna har olika inriktningar. Men det finns några saker som de har gemensamt. Alla rekryterar och utbildar personer som vid samhällsstörningar och ytterst krig kan stötta myndigheter. Både kommuner, andra civila myndigheter och Försvarsmakten behöver frivilliga som är utbildade för särskilda uppgifter.

Organisationerna informerar också allmänheten om hur totalförsvaret fungerar och varför det är viktigt att hjälpas åt att skydda Sverige.

Vilken roll spelar frivilliga försvarsorganisationer i krisberedskapen och i totalförsvaret?

Vid svåra samhällsstörningar måste samhällets alla resurser användas. Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. De frivilliga försvarsorganisationerna har uppgifter inom både det civila och det militära försvaret. De hjälper både civila myndigheter och Försvarsmakten i kris och krig. I det civila försvaret handlar det om att skydda befolkningen och se till att samhället fungerar så bra som möjligt.

Varför ska jag bli medlem?

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation för att du vill vara med och stötta samhället och dina medmänniskor vid kriser. Som medlem får du information och möjlighet att delta i aktiviteter och utbildningar. Precis som i andra organisationer väljer du själv hur aktiv du vill vara. En del blir medlemmar för gemenskapen och föreningslivet, för att lära sig mer om kriser och det svenska försvaret eller för att för att utveckla ett specialintresse. Andra väljer att skriva avtal eller teckna överenskommelse med en civil myndighet eller Försvarsmakten. Du blir då en del i myndighetens arbete inom krisberedskap och totalförsvar.

Hur blir jag medlem?

Kul att du vill göra en insats och bidra till ett säkrare samhälle! Kontakta den organisation som du är intresserad av.

Bildbeskrivning saknas
Förnamn Efternamn

Du behövs

Läs broschyren Du behövs – om de frivilliga försvarsorganisationerna.

Ett givande engagemang
Hos oss får du möjligheten att utvecklas på många plan

  • Lärande: Få kunskaper, färdigheter och personlig utveckling.
  • Handlingskraft: Stärk din förmåga att agera och gör en insats vid allvarliga händelser.
  • Ledarskap: Bidra genom att leda och organisera andra.
  • Gemenskap: Arbeta tillsammans med andra och bli en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.
  • Hjälpande: Hjälp andra, så stärker du också samhället. Bidra till lösningar vid allvarliga händelser.