• Alla utbildningar

Alla utbildningar

Din insats gör skillnad

Det här är en samlingssida för befattningar och övrig utbildning med länkar till respektive ansvarig frivillig försvarsorganisation.

Vad passar dig bäst?

Civil utbildning

Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Bandvagnsförare

Bilkåren och FAK har för Svenska Kraftnäts och Trafikverkets räkning uppdrag att rekrytera och utbilda bandvagnsförare. Inom denna verksamhet finns det möjlighet att söka för att vidareutbilda sig till linjedragare inom elbranschen, eller delta på övningar tillsammans med elbolag eller andra frivilligorganisationer.
Bild beskrivning saknas
Peter Osslund

Djurhållning

Vid ett större utbrott av en djursmitta eller annan kris inom djurområdet finns det förstärkningsresurser som kan djurhantering, djurskötsel, smittskydd, provtagning och vaccinering. På gårdar kan de assistera veterinär vid provtagning och smittspårning. De kan också arbeta på stab.
Bild beskrivning saknas
Göran Johansson

Flygverksamhet

Flygvapenfrivilliga utbildar på de specialfordon, ledningssystem och arbetsrutiner som används av olika funktioner på civila och militära flygplatser, de med rätt utbildning kan hjälpa till att stödja flygverksamhet vid kris.
Bild beskrivning saknas
Johan Paulin

Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilliga försvarsorganisationer som tillsammans bidrar till en bred kompetens. Civilförsvarsförbundet utvecklar och planerar utbildningskonceptet för FRG.
Bild beskrivning saknas

Indikerare

Indikerare och indikeringssamordnare är en resurs som ska kunna genomföra indikering av joniserande strålning utifrån de uppdrag man får av länsstyrelsens indikeringsledare.
Bild beskrivning saknas
Hanna Lönn

Kommunikatörer

Att kunna informera och kommunicera med allmänheten är avgörande vid en kris. Du som har utbildning eller kompetens inom informations- och kommunikationsområdet har möjlighet att engagera dig för såväl myndigheter som länsstyrelser.
Bild beskrivning saknas
Försvarsutbildarna

Kärnkraftslän

Vi stödjer länsstyrelserna i Halland och Uppsala med förstärkningsorganisationer som stödjer dem vid kärntekniska olyckor. Här behövs olika krafter för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal.
Bild beskrivning saknas
Tomas Wiklund

Lägesbilder från luften

Genom olika spanings- och övervakningsuppdrag stöttar vi myndigheter och organisationer med lägesbilder från luften när samhället ställs inför prövningar. Våra flyggrupper genomgår olika typer av specialutbildningar och tränas regelbundet för olika flyguppdrag inom krisberedskap och totalförsvar.
Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Motor och transportenheter

Regionala pooler som ska vara ett stöd för transporter för samhällets krisberedskap, t ex vid skogsbrand, översvämning, snöoväder, storm eller långvarigt elavbrott. Poolerna kan vara olika sammansatta.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Registratorsassistent

Du stödjer ordinarie personal som arbetar på myndighetens registratur i det lagstadgade arbetet att registrera allmänna handlingar.
Bild beskrivning saknas
Maria Swanström

Räddning- och röjningsstyrka

Styrkan nyttjas för skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väderförhållanden under räddningsledares ledningen. Vid höjd beredskap eller krig ska styrkorna utgöra en del av befolkningsskyddets räddnings- och röjningsstyrkor.
Bild beskrivning saknas
Christian Björses

Räddningshund

Vid kriser och större olyckor kan räddningshundar effektivt söka upp och markera personer som begravts i rasmassor. Räddningshundar kan också användas vid t ex tågolyckor eller vid eftersök av försvunna personer. Svenska Brukshundklubben utbildar räddningshundar som en extra resurs till räddningstjänsterna.
Bild beskrivning saknas
Annika Bengtsson

Sjukvårdstyrka

Regionala sjukvårdsstyrkor är en resurs till regionerna som ska kunna förstärka sjukvården i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan består av 30 personer och är uppbyggd regionvis.
Bild beskrivning saknas
Nils Petter Nilsson

Sjöräddningshund

Vid större olyckor till sjöss kan räddningshundar med särskild kompetens att utföra arbete från en båt användas för att söka efter människor i vattnet eller på öar. Sjöräddningshundar nyttjas som komplement till andra sökmetoder i samarbete med Sjöräddningssällskapet och hundföraren behöver därför också vara besättningsman på båten.
Bild beskrivning saknas
Sjövärnskåren

Sjötransporter

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kvalificerade fartyg och båtar fördelade längs våra kuster. Våra resurser är väl lämpade för transporter av både materiel och personal. Vi kan hjälpa till vid oljeskadeolyckor och våra fartyg kan tjäna som lednings- och sambandsenheter.
Bild beskrivning saknas
Militärpolisförbundet

Skyddsvakt

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Stabsassistenter

Vid större olyckor och kriser där arbetet pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning. Som stabsassistent stöttar du staben bland annat med att rätt information kommer till rätt person i rätt tid.
Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Stöd till Polisen

Bilkåren har i uppdrag att stödja Polismyndigheten vid storskalig utrymning. Det sker genom att utbildning av logistiker och förare av lastbil, buss och bandvagn. Vidare stödjer Bilkåren Polisflyget med lastbilsförare för att upprätta mobila tankanläggningar.

Militär utbildning

Bild beskrivning saknas
Sjövärnskåren

Besättningsman, båtförare eller maskinman

Sjövärnskåren grundutbildar mot ett antal befattningar för de sjögående delarna av Hemvärnet. För dig som älskar havet och vill göra en insats – bli en del av det marina Hemvärnet!
Bild beskrivning saknas
Lars Westerström

CBRN-personal

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-plutonen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.
Bild beskrivning saknas
Frivilliga flygkåren

Flygförare och flygmekaniker

Om du innehar ett flygcertifikat (minst PPL) för motorflyg kan du bli utbildad till hemvärnspilot och tillhöra de militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna för uppdragsflygning och marktjänst.
Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Fordonsförare

Som fordonsförare på exempelvis bandvagn, terrängbil, buss eller lastbil inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera personal och materiel. Du måste vara en duktig förare oavsett väder eller om du ska köra i terräng eller tätort. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.
Bild beskrivning saknas
Per Klingvall

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen eller i det administrativa arbetet i samband med utbildning- och ungdomsverksamhet.
Bild beskrivning saknas
Marcus Åhlén, Försvarsmakten

Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. Både i fält, på kaserngårdar och i insatsområden.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock

Rollen som fältkock handlar inte bara om att portionera ut mat till hungriga soldater. De färdigheter du skaffar dig i bland annat näringslära, planering, inköp och matlagning har du mycket nytta av även i det civila livet.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock specialkost

Utbildningen ger dig som är fältkock teoretisk och praktisk kunskap om hur du komponerar och tillagar näringsriktig mat för olika typer av individer med olika krav.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock vinterutbildning

Under vinterkursen får du som fältkock kunskap och förståelse för förplägnadstjänsten under vinterförhållanden. Ingår i befattningsutbildningen innan du kan skriva avtal.
Bild beskrivning saknas
Maria Öst

Gruppchef fältkock

Som gruppbefäl leder du arbetet i kokgruppen. Du är chef för fyra kockar och ansvarar för att mat levereras i rätt tid och till rätt plats.
Bild beskrivning saknas
Christer Nilsson

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som ska bli specialister i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.
Bild beskrivning saknas
Magnus Fröderberg

Hundförare med patrullhund samt hundbefäl

Svenska Brukshundklubben utbildar hundförare och hundbefäl till Försvarsmakten. Som hundförare är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning, med huvuduppgift att varna förbandet. Som hundbefäl ska du vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet.
Bild beskrivning saknas
Criscom

Informationsbefäl

Infobefälet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som infobefäl i Hemvärnet ska du bidra till att göra Hemvärnet och dess verksamhet synlig för allmänheten.
Skada
Maria Petrén

Instruktör – befattningsutbildning

Här finns kurser för dig som är grundutbildad instruktör och vill vidareutbilda dig inom ett specifikt område/befattning. Utbildningarna återfinns hos ansvarig organisation.
Bild beskrivning saknas
Flygvapenfrivilliga

Instruktör, handledare och kurschef

De frivilliga försvarsorganisationerna och Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer. Det behövs instruktörer inom alla våra specialistområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, och instruktörer som utbildar och handleder nya instruktörer.
Bild beskrivning saknas
FMCK

MC-ordonnans

Som motorcykelordonnans är det din uppgift att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Du ska vara en säker förare som med smidighet, snabbhet och förmåga ta dig fram oavsett väglag och terräng, i alla väder under alla årstider och dygnet runt.
Bild beskrivning saknas
Alexander Karlsson, Försvarsmakten

Militärtolk

Kurserna syftar till att ge tillämpad övning eller repetera kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov.
Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Packgruppchef

Som packgruppchef ansvarar du för att kompaniets materiel transporteras på ett säkert sätt till grupperingsplatsen. Du ansvarar för att din grupp packar och lastar enligt den fastställda packplanen och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Du ska kunna leda din grupp och fördela arbetsuppgifterna och se till att gruppen behåller sitt stridsvärde.
Bild beskrivning saknas
Personaltjänstförbundet

Personalbefäl CS1 och Personalvårdsbefäl

I dessa befattningar arbetar du med att följa upp bataljonens personal och att ge stöd i olika personalfrågor. Du arbetar med bland annat med krisstöd, socialtjänst och allmänt med personalens välbefinnande. Du har också ett nära samarbete med bataljonens pastor.
Bild beskrivning saknas
Försvarsmakten

Pionjär

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.
Bild beskrivning saknas
FRO

Signalist

Som signalist hanterar du olika sambandssystem och ser till att kommunikationen fungerar, med både talsamband och datorsystem. Signalister finns i kompanier och bataljonsledningar. Du kan utvecklas i din befattning och bli tekniker, gruppchef eller ledningssystembefäl.
Bild beskrivning saknas
Irma Palm

Sjukvårdare och sjukvårdsgruppchef

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Stabs- och sambandsgruppchef

Som gruppbefäl planerar och leder du egen grupps arbete samt leder, genomför och rapporterar sambandsrekognosering inom bataljon och kompani.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Stabsassistent

Som stabsassistent håller du ordning på alla handlingar som kommer in och skickas iväg. Dessutom sköter du lägeskartan, där alla händelser markeras med symboler, stöttar stabens officerare med underlag.
Bild beskrivning saknas
Lars Björk

Totalförsvarsinforma­­tion

Utbildningen är uppdelad i två steg som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla verksamheten inom totalförsvarsinformation i sin egen organisation.
Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Trafiksoldat

Trafikplutonen har uppgiften att rekognosera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Underrättelseassistent

Som underrättelseassistent samarbetar du med underrättelsebefälen i arbetet med att samla in och sammanställa information om motståndaren.
Bild beskrivning saknas
Flygvapenfrivilliga

Underrättelsesoldat

Som underrättelsesoldat med placering i ett hemvärnsförband genomför du spaningsuppdrag under dygnets alla timmar och i olika miljöer. Underrättelsekompanierna löser också skydd- och bevakningsuppgifter.

Prova-på kurser

Bild beskrivning saknas
Christer Nilsson

Military Weekend

För dig som funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.

Ungdomsverksamhet

Bild beskrivning saknas
Bilkåren

Bilkåren

Är du under 20 år och motorintresserad? Oavsett hur mycket du kan om motorer och fordon, så finns det plats för dig. På våra kurser kommer du att få prova på en annorlunda fritid, få nya vänner, ny kunskap och upplevelser du inte kunnat drömma om. I Bilkåren kan alla bli medlemmar, oavsett ålder.
Bild beskrivning saknas
Magnus Fröderberg

Brukshundklubben

Är du intresserad av tjänstehund och hur det är att vara hundförare inom Försvarsmakten? Vill du lära dig tyda vad din hund säger? Vill du ha spänning, gemenskap, utmaningar och kamratskap tillsammans med din hund? Då är detta något för dig. Svenska Brukshundklubben arrangerar läger för dig mellan 15-20 år.
Bild beskrivning saknas
FFK

Flygkåren

Går du och sneglar upp mot himlen och önskar att det var du som flög flygplanet där uppe? Eller är du nyfiken på en ny och annorlunda upplevelse? Då har du hittat rätt. Vi upplever Sverige från ovan!
Bild beskrivning saknas
FVRF

Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga erbjuder kvalificerad ungdomsverksamhet för dig mellan 15 och 20 år. Här erbjuds möjlighet att i flygvapnets miljö få uppleva flygvapnets yrken, flygvapenanda och kamratskap, FVRF genomför sommar och vinterkurser samt terminsbunden verksamhet vilket skapar en rolig, lärorik och meningsfull aktivitet hela året för den som vill.
Bild beskrivning saknas
FRO

FRO Signalungdom

FRO Signalungdom är verksamhet för tjejer och killar i åldern 15-20 år. Vi finns för dig som är intresserad av att lära dig mer om radio och kommunikation.
Bild beskrivning saknas
Daniella Kristensen

Försvarsutbildarna

Hos oss kan du bland annat genomföra sommarläger för att få en inblick i olika tjänstegrenar inom Försvarsmakten, få prova på att vara militärtolk, få fjällkunskaper och nyttiga överlevnadskunskaper.
Bild beskrivning saknas
FMCK

Motorcykelkåren

Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande.
Bild beskrivning saknas
Sjövärnskåren

Sjövärnskåren

Sjövärnskåren genomför sommarkurser på fyra olika platser i Sverige. Utbildningen syftar till att skapa ett intresse för en framtid i Försvarsmakten.
Bild beskrivning saknas
Linn Sörensen

Svenska Blå Stjärnan

Hos vårt Ungdomsförbund (RUF) får du lära dig olika djurs behov, hur du sköter dem och vilken nytta och glädje du har av dem. Vi har läger och kurser över hela landet. Vår verksamhet riktar sig främst till dig som är upp till 26 år, men alla är välkomna att bidra och vara med på våra aktiviteter.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren

Som ung lotta ger vi dig möjlighet att utvecklas, utmana dig själv och träffa nya vänner för livet.