Bildbeskrivning saknas
Johan Paulin
  • Civil
  • Du behövs

din insats gör stor skillnad

Vid allvarliga störningar, kriser, höjd beredskap och krig kan mycket av det vi tar för givet sluta fungera.

Då hjälper frivilligförsvaret myndigheter och kommuner att få samhället att fungera så bra som möjligt.
Här kan din insats göra stor skillnad!

Hur vill du hjälpa till?

Bildbeskrivning saknas
Christian Björses

FörsTärkningsresurser

Frivilliga är en viktig resurs i det civila försvaret och i samband med kriser. För att bli en frivillig förstärkningsresurs inom något område krävs olika utbildningar.

Bildbeskrivning saknas
MSB

Hemberedskap

Vill du förbättra dina egna kunskaper och färdigheter inom hemberedskap så har du möjlighet att få delta i olika utbildningar och informationstillfällen.

“Under kriser har medborgarna och media ett extra stort informationsbehov. För mig är det en självklarhet att hjälpa till där det behövs. ”

Pernilla Johansson
Kommunikatör

“Hjälpa nödställda och rädda liv, ihop med min hund, suverän kombo.”

Linda Jansson
Sjöräddningshundförare