Bildbeskrivning saknas
Jonas Helmersson/Försvarsmakten
  • Civil
  • Förstärkningsresurser

Bidra till
ett starkare samhälle

Som frivillig förstärkningsresurs är du med i frivilligförsvaret och stöttar samhället vid kriser, höjd beredskap och krig.

För att bli en förstärkningsresurs inom något område krävs olika utbildningar. De flesta är korta och genomförs oftast under en helg.

Här nedanför ser du vilka förstärkningsresurser som finns och vilka organisationer som är ansvariga. När du klickar dig vidare kommer du till respektive organisations sida där du kan läsa mer i detalj, få svar på frågor och söka utbildningar.

Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

BANDVAGNSFÖRARE

Bilkåren och FAK har för Svenska Kraftnäts och Trafikverkets räkning uppdrag att rekrytera och utbilda bandvagnsförare. Inom denna verksamhet finns det möjlighet att söka för att vidareutbilda sig till linjedragare inom elbranschen, eller delta på övningar tillsammans med elbolag eller andra frivilligorganisationer.
Bildbeskrivning saknas
Peter Osslund

DJURHÅLLNING

Vid ett större utbrott av en djursmitta eller annan kris inom djurområdet finns det förstärkningsresurser som kan djurhantering, djurskötsel, smittskydd, provtagning och vaccinering. På gårdar kan de assistera veterinär vid provtagning och smittspårning. De kan också arbeta på stab.
Bildbeskrivning saknas
Göran Johansson

FLYGVERKSAMHET

Flygvapenfrivilliga utbildar på de specialfordon, ledningssystem och arbetsrutiner som används av olika funktioner på civila och militära flygplatser, de med rätt utbildning kan hjälpa till att stödja flygverksamhet vid kris.
Bildbeskrivning saknas
Johan Paulin

FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN, FRG

Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilliga försvarsorganisationer som tillsammans bidrar till en bred kompetens. Civilförsvarsförbundet utvecklar och planerar utbildningskonceptet för FRG.
Bildbeskrivning saknas
Anders Jonsson

INDIKERARE

Indikerare och indikeringssamordnare är en resurs som ska kunna genomföra indikering av joniserande strålning utifrån de uppdrag man får av länsstyrelsens indikeringsledare.
Bild beskrivning saknas
Hanna Lönn

Kommunikatörer

Att kunna informera och kommunicera med allmänheten är avgörande vid en kris. Du som har utbildning eller kompetens inom informations- och kommunikationsområdet har möjlighet att engagera dig för såväl myndigheter som länsstyrelser.
Bildbeskrivning saknas
Tomas Wiklund

LÄGESBILDER FRÅN LUFTEN

Genom olika spanings- och övervakningsuppdrag stöttar vi myndigheter och organisationer med lägesbilder från luften när samhället ställs inför prövningar. Våra flyggrupper genomgår olika typer av specialutbildningar och tränas regelbundet för olika flyguppdrag inom krisberedskap och totalförsvar.
Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

MOTOR OCH TRANSPORTENHETER

Regionala pooler som ska vara ett stöd för transporter för samhällets krisberedskap, t ex vid skogsbrand, översvämning, snöoväder, storm eller långvarigt elavbrott. Poolerna kan vara olika sammansatta.
Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

REGISTRATORSASSISTENT

Du stödjer ordinarie personal som arbetar på myndighetens registratur i det lagstadgade arbetet att registrera allmänna handlingar.
Bildbeskrivning saknas
Maria Swanström

RÄDDNING- OCH RÖJNINGSSTYRKA

Styrkan nyttjas för skogsbrandsbekämpning, översvämningar och svåra väderförhållanden under räddningsledares ledningen. Vid höjd beredskap eller krig ska styrkorna utgöra en del av befolkningsskyddets räddnings- och röjningsstyrkor.
Bildbeskrivning saknas
Christian Björses

RÄDDNINGSHUND

Vid kriser och större olyckor kan räddningshundar effektivt söka upp och markera personer som begravts i rasmassor. Räddningshundar kan också användas vid t ex tågolyckor eller vid eftersök av försvunna personer. Svenska Brukshundklubben utbildar räddningshundar som en extra resurs till räddningstjänsterna.
Bildbeskrivning saknas
Annika Bengtsson

SJUKVÅRDSTYRKA

Regionala sjukvårdsstyrkor är en resurs till regionerna som ska kunna förstärka sjukvården i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan består av 30 personer och är uppbyggd regionvis.
Bildbeskrivning saknas
Sjövärnskåren

SJÖTRANSPORTER

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kvalificerade fartyg och båtar fördelade längs våra kuster. Våra resurser är väl lämpade för transporter av både materiel och personal. Vi kan hjälpa till vid oljeskadeolyckor och våra fartyg kan tjäna som lednings- och sambandsenheter.
Bildbeskrivning saknas
Militärpolisförbundet

SKYDDSVAKT

Skyddsvakterna är en förstärkningsresurs som behövs för att skydda viktiga skyddsobjekt mot exempelvis sabotage, terroristbrott och spioneri.
Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

STABSASSISTENTER

Vid större olyckor och kriser där arbetet pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning. Som stabsassistent stöttar du staben bland annat med att rätt information kommer till rätt person i rätt tid.
Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

Stöd till polisen

Bilkåren har i uppdrag att stödja Polismyndigheten vid storskalig utrymning. Det sker genom att utbildning av logistiker och förare av lastbil, buss och bandvagn. Vidare stödjer Bilkåren Polisflyget med lastbilsförare för att upprätta mobila tankanläggningar.