Bildbeskrivning saknas
Anna Grandinsson
  • Militär
  • Militär utbildning

andra MILITÄRa UTBILDNINGar

Frivilligförsvaret genomför även militär utbildning som inte är inriktad mot en specifik befattning i Hemvärnet.
Det kan till exempel vara prova-på kurser för dig som vill utforska vilka möjligheter det finns inom försvaret eller kompetenshöjande utbildning inom ditt område.
Bild beskrivning saknas
Per Klingvall

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen eller i det administrativa arbetet i samband med utbildning- och ungdomsverksamhet.
Bild beskrivning saknas
Marcus Åhlén, Försvarsmakten

Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. Både i fält, på kaserngårdar och i insatsområden.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock specialkost

Utbildningen ger dig som är fältkock teoretisk och praktisk kunskap om hur du komponerar och tillagar näringsriktig mat för olika typer av individer med olika krav.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock vinterutbildning

Under vinterkursen får du som fältkock kunskap och förståelse för förplägnadstjänsten under vinterförhållanden. Ingår i befattningsutbildningen innan du kan skriva avtal.
Bild beskrivning saknas
Maria Öst

Gruppchef fältkock

Som gruppbefäl leder du arbetet i kokgruppen. Du är chef för fyra kockar och ansvarar för att mat levereras i rätt tid och till rätt plats.
Bild beskrivning saknas
Christer Nilsson

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som ska bli specialister i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.
Bild beskrivning saknas
Flygvapenfrivilliga

Instruktör, handledare och kurschef

De frivilliga försvarsorganisationerna och Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer. Det behövs instruktörer inom alla våra specialistområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, och instruktörer som utbildar och handleder nya instruktörer.
Skada
Maria Petrén

Instruktör – befattningsutbildning

Här finns kurser för dig som är grundutbildad instruktör och vill vidareutbilda dig inom ett specifikt område/befattning. Utbildningarna återfinns hos ansvarig organisation.
Bild beskrivning saknas
Christer Nilsson

Military Weekend

För dig som funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.
Bild beskrivning saknas
Alexander Karlsson, Försvarsmakten

Militärtolk

Kurserna syftar till att ge tillämpad övning eller repetera kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov.
Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Stabs- och sambandsgruppchef

Som gruppbefäl planerar och leder du egen grupps arbete samt leder, genomför och rapporterar sambandsrekognosering inom bataljon och kompani.
Bild beskrivning saknas
Lars Björk

Totalförsvarsinforma­­tion

Utbildningen är uppdelad i två steg som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla verksamheten inom totalförsvarsinformation i sin egen organisation.