Bildbeskrivning saknas
Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
  • Militär
  • Gör en insats

GÖR EN INSATS

Som militär kan du göra en viktig insats. Det militära försvaret har ett stort behov av frivilliga.

Du kan bland annat vara med och bidra som specialist i Hemvärnet eller som instruktör som lär ut kunskaper till nya specialister.


Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och ska skydda Sverige i händelse av krig. I fredstid hjälper Hemvärnet ofta till vid skogsbränder och i sökningsarbetet av försvunna personer.

Intresserad av en befattning eller hjälpa till som instruktör?

Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Bli specialist i Hemvärnet

Hur vill du bidra för att skapa ett säkrare samhälle? Det finns en mängd befattningar att välja mellan. Här hittar du information om befattningarna, vilka utbildningar som ingår samt vilka krav som krävs.

Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

Militära utbildning

Här hittar du information om andra militära utbildningar som inte är utbildning mot en specifik befattning.

Bildbeskrivning saknas
Försvarsutbildarna

Instruktör

Såväl de frivilliga försvarsorganisationerna som Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer. Är du intresserad av att hjälpa till hittar du mer information här.

Att vara på kurs

Att vara på kurs varierar mycket beroende på vem som arrangerar kursen och hur lång den är. Här tar vi upp en del generella uppgifter om vad det innebär att delta i kursverksamhet. För att veta exakt vilka detaljbestämmelser som gäller måste du däremot ta kontakt med den organisation som anordnar kursen.