att vara på kurs

Att vara på kurs varierar mycket beroende på vem som arrangerar kursen och hur lång den är. Här tar vi upp en del generella uppgifter om vad det innebär att delta i kursverksamhet. För att veta exakt vilka detaljbestämmelser som gäller måste du däremot ta kontakt med den organisation som anordnar kursen.
För att du skall få gå kurs erfordras det att Försvarsmakten efterfrågar den kunskap och kompetens som du får under kursen, alternativt att din egen frivilliga försvarsorganisation har behov av dig som instruktör eller funktionär inom dessa områden. Det är i första hand Försvarsmaktens behov som avgör om du blir antagen till kursen eller inte.

När det gäller försvarsinformation och ungdomsutbildning gäller dock inte samma krav på att det skall finnas ett uttalat behov från Försvarsmakten. Se nedan under försvarsinformation och ungdomsutbildning.

Vid deltagande i frivillig kursverksamhet fordras det att du är medlem i en frivillig försvarsorganisation. Därtill krävs det att du vid medverkan i civila kurser är bosatt i Sverige och vid kurser med militär inriktning också har svenskt medborgarskap.

För att få delta i ungdomsutbildning ska du ha fyllt 15 år och vara bosatt i Sverige.

Veckolånga kurser
Kurserna bedrivs normalt på en kursgård eller i anslutning till någon av Försvarsmaktens anläggningar.

I samband med att du blivit antagen till en kurs får du oftast ett antagningsbesked per post. Bifogat följer information om vad som gäller för just den kurs du ska gå. I brevet framgår hur du skall gå tillväga för att boka resa till och från kursen. Du får också information om vem som är kurschef, vilken utrustning du behöver och ett preliminärt schema för kursen.

Inryckning sker vanligtvis under söndag eftermiddag och kursen avslutas påföljande lördag. Vanligtvis inkvarteras du i del i dubbdelrum eller logement. Vid de kurser där det finns möjlighet att ha med sig familj, förläggs ni tillsammans.

Kursverksamhet bedrivs i regel dagtid. Men under vissa kurser har du en eller två dagar med kvällstjänst, för att på så sätt få en ledig eftermiddag till andra aktiviteter.

Notera att det inte alltid lämpar sig att ta med familjen till kurser, pga långa utbildningsdagar, flera dagar i fält eller andra orsaker.

För vidare information kontakta din kursarrangör.

Kontaktuppgifter hittar du via denna länk.

Här kan du läsa mer om förmåner vid kurs.