Bildbeskrivning saknas
Peter Nordström, AMF
  • Militär
  • Bli specialist i Hemvärnet

Bli specialist i hemvärnet

För dig som är över 18 år och svensk medborgare finns Hemvärnet. Som specialist är du med och skapar ett säkrare samhälle, och du har en mängd befattningar att välja mellan.

Utbildningen sker via en frivillig försvarsorganisation. Om du inte har militär grundutbildning sedan tidigare, måste du genomföra en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) på två veckor. Därefter fortsätter du med din befattningsutbildning, där kurslängden och antal kurser varierar beroende på vad du valt. Nedan ser du vilka befattningar som finns och vilka organisationer som är ansvariga. Via länkarna kommer du till respektive organisations sida där du kan läsa mer i om befattningen, få svar på frågor och göra intresseanmälan.

Bildbeskrivning saknas
Sjövärnskåren

BESÄTTNINGSMAN, BÅTFÖRARE ELLER MASKINMAN

Sjövärnskåren grundutbildar mot ett antal befattningar för de sjögående delarna av Hemvärnet. För dig som älskar havet och vill göra en insats – bli en del av det marina Hemvärnet!
Bildbeskrivning saknas
Peter Wallenberg

CBRN-PERSONAL

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-plutonen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.
Bildbeskrivning saknas
Frivilliga flygkåren

FLYGFÖRARE OCH FLYGMEKANIKER

Om du innehar ett flygcertifikat (minst PPL) för motorflyg kan du bli utbildad till hemvärnspilot och tillhöra de militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna för uppdragsflygning och marktjänst.
Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

FORDONSFÖRARE

Som fordonsförare på exempelvis bandvagn, terrängbil, buss eller lastbil inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera personal och materiel. Du måste vara en duktig förare oavsett väder eller om du ska köra i terräng eller tätort. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.
Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

FÄLTKOCK

Rollen som fältkock handlar inte bara om att portionera ut mat till hungriga soldater. De färdigheter du skaffar dig i bland annat näringslära, planering, inköp och matlagning har du mycket nytta av även i det civila livet.
Bildbeskrivning saknas
Magnus Fröderberg

HUNDFÖRARE MED PATRULLHUND SAMT HUNDBEFÄL

Svenska Brukshundklubben utbildar hundförare och hundbefäl till Försvarsmakten. Som hundförare är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning, med huvuduppgift att varna förbandet. Som hundbefäl ska du vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet.
Bildbeskrivning saknas
Criscom

INFORMATIONSBEFÄL

Infobefälet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som infobefäl i Hemvärnet ska du bidra till att göra Hemvärnet och dess verksamhet synlig för allmänheten.
Bildbeskrivning saknas
FMCK

MC-ORDONNANS

Som motorcykelordonnans är det din uppgift att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Du ska vara en säker förare som med smidighet, snabbhet och förmåga ta dig fram oavsett väglag och terräng, i alla väder under alla årstider och dygnet runt.
Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

PACKGRUPPCHEF

Som packgruppchef ansvarar du för att kompaniets materiel transporteras på ett säkert sätt till grupperingsplatsen. Du ansvarar för att din grupp packar och lastar enligt den fastställda packplanen och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Du ska kunna leda din grupp och fördela arbetsuppgifterna och se till att gruppen behåller sitt stridsvärde.
Bildbeskrivning saknas
Personaltjänstförbundet

PERSONALBEFÄL CS1 OCH PERSONALVÅRDSBEFÄL

I dessa befattningar arbetar du med att följa upp bataljonens personal och att ge stöd i olika personalfrågor. Du arbetar med bland annat med krisstöd, socialtjänst och allmänt med personalens välbefinnande. Du har också ett nära samarbete med bataljonens pastor.
Bildbeskrivning saknas
Försvarsmakten

PIONJÄR

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.
Bildbeskrivning saknas
FRO

SIGNALIST

Som signalist hanterar du olika sambandssystem och ser till att kommunikationen fungerar, med både talsamband och datorsystem. Signalister finns i kompanier och bataljonsledningar. Du kan utvecklas i din befattning och bli tekniker, gruppchef eller ledningssystembefäl.
Bildbeskrivning saknas
Irma Palm

SJUKVÅRDARE OCH SJUKVÅRDSGRUPPCHEF

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet.
Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

STABSASSISTENT

Som stabsassistent håller du ordning på alla handlingar som kommer in och skickas iväg. Dessutom sköter du lägeskartan, där alla händelser markeras med symboler, stöttar stabens officerare med underlag.
Bildbeskrivning saknas
Bilkåren

TRAFIKSOLDAT

Trafikplutonen har uppgiften att rekognosera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.
Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren

UNDERRÄTTELSEASSISTENT

Som underrättelseassistent samarbetar du med underrättelsebefälen i arbetet med att samla in och sammanställa information om motståndaren.

Frågor och svar

Blir man anställd av Hemvärnet?

Nej. Att vara Hemvärnsman är inget jobb. Du skriver ett avtal med Hemvärnet när du är färdig med din utbildning. Du tjänstgör vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier och är över 18 år och svensk medborgare. Enligt avtalet ska du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år och även vara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar, så kallade skarpa insatser.

Får man ledigt från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. När man är färdigutbildad skriver man ett avtal med Hemvärnet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur fungerar det med resor, mat och betalning under utbildningen?

Du får mat, boende och kläder när du går kurs eller är med på övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen. Du har även rätt till sjukvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Om du deltar i en utbildning som är längre än 2 dagar får du dagpenning. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Dagpenningen motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och för närvarande är den på maximalt 912 kr/dag och minimalt 130 kr/dag.

Är man försäkrad under utbildningen?

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Måste jag gå en GU-F (grundläggande utbildning för frivilliga) om jag gjort militär grundutbildning, ex gjort lumpen 1998?

Det går inte att svara på exakt. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Det man tittar på är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egna förmåga.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i Hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via forsvarsmakten.se för att få svar på dina frågor.

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall. Kontakta gärna Försvarsmakten via rekryteringsmyndigheten.se för att få svar på dina frågor.