Bildbeskrivning saknas
Svenska Lottakåren
  • Ungdom
  • Till föräldrar

Till dig som förälder

Frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet är mycket omfattande och innehåller exempelvis utbildning, tävlingar, studiebesök och föreningsverksamhet.

Den vänder sig till både pojkar och flickor. Även ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får vara med. Organisationerna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Organisationernas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten ska man vara mellan 15-20 år, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Man kan vara med i ungdomsverksamheten från det år man fyller 15 till och med det 20:e kalenderåret.

Är flickan eller pojken under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt godkännande.

Verksamhet som bedrivs på Försvarsmaktens område kräver i normala fall att man är svensk medborgare.

Information om ungdomsverksamheten