Din insats behövs

Sveriges frivilligförsvar stödjer samhället vid kriser, höjd beredskap och krig.

Samhällets sårbarhet minskar när fler engagerar sig för vår gemensamma trygghet och säkerhet.

Börja med att ta reda på vilken frivillig försvarsorganisation som passar dig bäst med hjälp av vårt matchningstest.

Svenska Lottakåren

För dig som går i gymnasiet

Du kan bli en del av frivilligförsvaret redan under skoltiden. Ta del av kurser, föreläsningar och mycket annat!

Vad passar dig bäst?

Vad passar dig?

Militär

Det militära försvaret har ett stort behov av frivilliga för olika befattningar inom Hemvärnet.

Civil

Frivilliga är en viktig resurs i det civila försvaret och i samband med kriser. Det finns många olika valmöjligheter för dig som vill göra en insats.

Ungdom

För dig mellan 15-20 år som är intresserad av en spännande och utvecklande fritidssysselsättning.

Frivilligförsvaret ger dig ovärderlig erfarenhet

  • Du får kunskap, färdighet och personlig utveckling.
  • Du stärker din förmåga att agera och gör en insats vid allvarliga händelser.
  • Du bidrar genom att leda och organisera andra.
  • Du arbetar tillsammans med andra och blir en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.
  • Hjälper du andra, så stärker du också samhället och bidrar till lösningar vid allvarliga händelser.