Kommuner som behöver stöd

Frivilliga resursgruppen (FRG)

I 155 kommuner finns en frivillig resursgrupp (FRG). Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

FRG finns i följande kommuner.
Frågor som rör FRG besvaras av Civilförsvarsförbundet, info@civil.se
Läs mer på Civilförsvarsförbundets hemsida

Samordnad hjälp till riskgrupper

Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har gjort en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hjälpa kommuner att stötta äldre och personer i riskgrupper med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner. Detta är främst tänkt att nyttjas i kommuner där det inte finns en frivillig resursgrupp (FRG).

Frågor som rör uppdraget besvaras av Röda korset, info@redcross.se.
Läs mer på Röda Korsets hemsida

Kontaktuppgifter

Har ni behov av förstärkning eller har några frågor kan ni kontakta den aktuella frivilliga försvarsorganisationen eller MSB särskilda organisation på frivilliginsats@msb.se

Kontaktinformation till samtliga frivilliga försvarsorganisationer finns på https://frivilligforsvaret.se/om-oss/kontakt/