När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.

I broschyren “Din insats är viktig för Sveriges beredskap” kan du läsa om organisationernas betydelse för vår trygghet och hur du som medlem kan bidra till att stärka samhällets beredskap för kris och krig. Du kan också bekanta dig med några medlemmar som tagit steget. Broschyren har MSB tagit fram tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna.

Broschyren Din insats är viktig – pdf

MSB har även tagit fram broschyren ”Du behövs – din insats gör skillnad” tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna. Broschyren är en tryckfil, det vill säga att den är i ett högupplöst format så att du kan trycka upp egna exemplar av broschyren.

Du behövs – din insats gör skillnad: Frivilliga försvarsorganisationer (tryckfil)

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer är ytterligare en broschyr som MSB tagit fram. De frivilliga försvarsorganisationerna är resurser för både civila myndigheter och Försvarsmakten vid  svåra samhällsstörningar och totalförsvarets behov.

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – så backar de upp myndigheter  och kommuner (pdf)