Bildbeskrivning saknas
Christer Nilsson
  • Militär
  • Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Grundläggande soldatutbildnig för frivilliga

Kursen grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Kursens syfte

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

 
Kursens mål
Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.
 
Kursbeskrivning
För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning. Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande  tjänst. En målbild är att du ska du kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder. Kursen innehåller sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst,  samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund.  Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen.
 
Utbildningsplan och utbildningsavtal
För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har har upprättat en Utbildningsplan tillsammans med den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i samt tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och  därmed genomgått en säkerhetsprövningsintervju inklusive  registerkontroll. För mer information om den befattning du är intresserad av kontakta ansvarig frivillig försvarsorganisation för mer information samt hur du gör en intresseanmälan.
 
Särskilda förkunskaper
Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik. Du ska ha tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Kurstillfällen
Besök Försvarsutbildarnas hemsida för aktuella kurstillfällen.