Bildbeskrivning saknas
Christer Nilsson
  • Militär
  • Military Weekend

Military Weekend

MILITARY WEEKEND – FÖR DIG SOM VILL PROVA PÅ FÖRSVARET!

Military Weekend är till för dig som fyllt 18 år eller är äldre och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill veta mer om hur det är att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av Hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.

Hur ser en Military Weekend ut?

Under tre intensiva dagar får du prova på och lära dig om bland annat exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i grupp, uniformssystemet och personlig utrustning. Hur du använder uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder, – ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel och Försvarsmaktens fysiska krav och tester,

Detta får du bland annat lära dig på Military Weekend

  • Exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i grupp.
  • Uniformssystemet och personlig utrustning. Hur du använder uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
  • Ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel.
  • Försvarsmaktens fysiska krav och tester.
  • Försvarsmaktens värdegrund.

Frågor och svar kring Military Weekend (MW)

Hur hittar jag till kursplatsen?

Vägbeskrivning brukar finnas med i antagningsbeskedet. Är du osäker på vägen kan du kontakta kurschefen eller kursanordnande organisation.

Hur gör jag om jag har behov av specialkost?

Vid våra kurser erbjuds följande alternativ i samband med måltiderna: vegetarisk och/eller glutenfri och laktosfri kost. Du meddelar detta på din anmälan och när du bekräftar att du kommer till kursen.

Finns det försäkringar om jag skadar mig, någon annan eller har sönder något?

Ja, om du deltar på en MW så är du försäkrad genom Försvarsutbildarnas försorg. Är du medlem i någon frivillig försvarsorganisation så är du försäkrad genom ditt medlemskap. Observera dock att man måste vara medlem i en frivillig försvarsorganisation för all annan utbildning. MW är det enda undantag där medlemskap inte krävs.

Jag bor rätt långt bort från kursplatsen, får jag resan betald av er?

Är du antagen till kursen så får du reseersättning enligt de bestämmelser som framgår av antagningsbeskedet. Vi är tacksamma om kursdeltagare samåker, i syfte att spara på resurserna. Bor du väldigt långt bort så kan du bli hänvisad till att söka en MW som ligger närmare din bostadsort.

Jag hinner inte till den tidpunkt då kursen startar, kan jag komma lite senare?

Strävan är att samtliga antagna kursdeltagare kommer senast då kursen startar. Tiden anges i antagningsbeskedet. Om du skulle ha problem att komma i tid ska du tidigt kontakta kurschefen eller kursanordnade organisation för att diskutera möjligheterna att ansluta lite senare. Vi är dock restriktiva med att tillåta sena ankomster då man kan missa moment på kursen.

Måste man vara svensk medborgare?

Ja, du måste vara svensk medborgare för att genomföra Military Weeked.

När får man veta att man kommit med?

Du får normalt antagningsbesked senast 2 veckor före kursstart.

Kan man gå flera MW?

Har du fullgjort en MW har du tillräckliga kunskaper för att gå vidare och behöver därför inte genomföra kursen igen.

Finns det någon max ålder?

Nej, det finns ingen formell maximal åldersgräns. Man ska ha fyllt 18 år eller vara äldre och ha förutsättningar för att kunna genomföra kursen. Huvudsyftet är dock att man ska kunna ta beslut om ev. fortsatt utbildning mot en placering i insatsorganisationen eller verksamhet inom en frivillig försvarsorganisation (ex. funktionär eller instruktör).

”Två lärorika dagar med god stämning och gott ledarskap, som gav en bra helhetsbild av hur vardagen kan se ut inom Försvarsmakten.”

Nils Tillberg – Military Weekend
MILITARY WEEKEND

”En fantastiskt möjlighet att få uppleva en vardag i försvaret, få känsla av gemenskap och utmana sig själv – rekommenderar helt klart!”

Sharzad Modeli
MILITARY WEEKEND